Skip navigation
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2810
Название: Дослідження впливу коливальних рухів сітки на ефективність роботи вібросита
Авторы: Лях, М. М.
Федоляк, Н. В.
Вакалюк, В. М.
Ключевые слова: очищення промивальних рідин
очищення бурових розчинів
вібросита
видалення твердої фази
видалення вибуреної породи
режим роботи вібросит
параметри ситополотна вібросит
drilling mud treatment
shale shaker
solid phase removal
removal of drill cuttings
shale shaker operation mode
parameters of shale shaker screen plate
Дата публикации: 2015
Издательство: ІФНТУНГ
Библиографическое описание: Лях, М. М. Дослідження впливу коливальних рухів сітки на ефективність роботи вібросита / М. М. Лях, Н. В. Федоляк, В. М. Вакалюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 4. - С. 36-42.
Краткий осмотр (реферат): Метою дослідження впливу коливальних рухів сітки на ефективність роботи вібросита є пошук шляхів високоякісного очищення промивального розчину від вибуреної породи при достатній продуктивності (пропускній здатності) ситового полотна. Проведено аналіз конструкцій фігур Ліссажу та вибрано одну з фігур для дослідження. Для обчислення об’єму в’язкої рідини, що протікає через чарунку сита певної форми, використано формулу Пуазеля. Отримані залежності частоти вертикальних коливань від ефективного розміру чарунки вібросита при різних значеннях амплітуди, а також залежність мінімальної тривалості роботи вібросита, що необхідна для відділення очищеної промивальної рідини від твердої фази. За результатами досліджень можна рекомендувати необхідні геометричні параметри сіткового полотна та амплітуди і частоти вертикальних і горизонтальних коливань сітки для різних параметрів промивальної рідини.
The objective of the study of the screen vibrations influence on the shale shaker operation efficiency is to find the ways of high-quality drilling mud treatment from the drill cuttings at sufficient productivity (flow capacity) of the screen plate. The analysis of Lissajous figure designs was conducted and one of the figures was selected for the study. To calculate the viscous liquid volume that flows through the screen mesh of some form, the Poiseuille's formula was used. The dependencies of vertical vibrations frequency on the effective shale shaker mesh size at different amplitudes, as well as the dependence of the minimum duration of the shale shaker operation that is necessary to separate the treated drilling mud from the solid phase, were obtained. Based on the study results, we can recommend the required geometrical parameters of the screen plate, as well as the amplitude and frequency of vertical and horizontal vibrations of the screen for variousdrilling mud parameters.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2810
Располагается в коллекциях:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2015 - №4

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
5238p.pdf1.03 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.