Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2816
Title: Експертна система оцінки технічного стану газоперекачувального обладнання на основі нечіткої логіки
Authors: Горбійчук, М.І.
Заячук, Я.І.
Keywords: експертна система
технічний стан
нечітка логіка
экспертная система
техническое состояние
нечеткая логика
expert system
fuzzy-logic
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Горбійчук, М. І. Експертна система оцінки технічного стану газоперекачувального обладнання на основі нечіткої логіки / М. І. Горбійчук, Я. І. Заячук // Нафтогазова енергетика. - 2010. - № 2. - С. 77-80.
Abstract: Запропоновано систему, до якої входить база знань, механізм логічного висновку, підсистема набуття знань і діалоговий інтерфейс користувача, що дає змогу одночасно з детермінованою інформацією використовувати нечітку логіку і проводити ранжування обладнання.
Предложена система, включающая базу знаний, механизм логического вывода, подсистему приобре- тения знаний и диалоговый интерфейс пользователя, что позволяет одновременно с детерминированной информацией использовать нечеткую логику и проводить ранжирование оборудования.
The proposed system that allows simultaneous use of information from deterministic and fuzzy logic to rankings equipment.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2816
ISSN: 1993-9868
Appears in Collections:Нафтогазова енергетика - 2010 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1154p.pdf505.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.