Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2843
Title: Перспективи використання високомінералізованих пластових вод для попередження гідратоутворення у процесі видобування вуглеводневої сировини на свердловинах видобувного фонду
Authors: Дмитренко, В. І.
Зезекало, І. Г.
Орловський, В. М.
Keywords: гідратоутворення
інгібітор
інгібіторний захист
природний газ
пластова вода
газові гідрати
hydrate formation
inhibitor
inhibitor protection
natural gas
formation water
gas hydrates
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дмитренко, В. І. Перспективи використання високомінералізованих пластових вод для попередження гідратоутворення у процесі видобування вуглеводневої сировини на свердловинах видобувного фонду / В. І. Дмитренко, І. Г. Зезекало, В. М. Орловський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 3. - С. 121-126.
Abstract: Проаналізовано дані про інгібітори гідратоутворення з ускладненнями, які виникають внаслідок їх використання. Розглянуто можливість використання високомінералізованих пластових вод для попередження гідратоутворення на газоконденсатних родовищах. Викладено результати розрахунку антигідратних властивостей пластової води Західно-Радченківського газоконденсатного родовища. За результатами промислових випробувань показано ефективність використання пластових вод для попередження гідратоутворення в системі підготовки газу на Західно-Радченківському газоконденсатному родовищі. Результати промислових випробувань підтвердили ефективність застосування пластової води родовища для попередження утворення гідратів.
The article analyzes the data on hydrate formation inhibitors with complications that arise as a result of their utilization. The possibility of utilizing the highly mineralized formation waters for prevention of hydrate formation in the gas and gas-condensate fields is considered. The results of calculation of the formation water anti-hydrate properties of the Zakhidno-Radchenkivske gas-condensate field are provided. The efficiency of formation water utilization for prevention of hydrate formation in the gas treatment system in the Zakhidno-Radchenkivske gascondensate field is shown on the basis of the field tests results. The efficiency of the field formation water utilization for prevention of hydrate formation is confirmed by the field tests results.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2843
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2015 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5124p.pdf333.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.