Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2995
Title: Новий підхід до нафтогазоносного районування і перспектив промислової нафтогазоносності Волино-Подільської плити та платформового схилу Передкарпатського прогину
Authors: Орлов, О. О.
Калиній, Т. В.
Локтєв, А. В.
Keywords: Львівсько-Волинський вугільний басейн
колектор
органічна речовина
перспективні
Lviv-Volyn coal basin
reservoir
organic matter
perspective
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Орлов, О. О. Новий підхід до нафтогазоносного районування і перспектив промислової нафтогазоносності Волино-Подільської плити та платформового схилу Передкарпатського прогину / О. О. Орлов, Т. В. Калиній, А. В. Локтєв // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 3. - С. 17-25.
Abstract: Наведено можливі джерела видобування вуглеводневої сировини в межах Волино-Подільської плити і Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, які автори відносять до єдиної бітумонафтогазоносної області. Розглядаються перспективи нафтогазоносності, як традиційних, так і нетрадиційних колекторів. В межах Волино-Подільської плити існує можливість наявності традиційних колекторів в нижньо-палеозойських відкладах, що пов’язані з рифогенними утвореннями за аналогією з Західно-Канадською НГО. Можливими нетрадиційними колекторами в межах Волино-Подільської плити авторами вважаються вугленосні товщі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, причому переваги видобування газу надаються не вугільним пластам, а вміщуючим їх породам. Акцентується увага на те, що вугілля є також цінною корисною копалиною. У Зовнішній зоні Передкарпатського прогину перспективи видобування газу (за умови буріння горизонтальних свердловин) надаються в першу чергу піщано-глинистим відкладам неогену, які значно збагачені органічною речовиною. Всі вище згадані питання розглядаються з позиції збереження нормальної екологічної ситуації.
The article deals with possible sources of crude hydrocarbon production within the Volyn-Podolsk plate and outer zone of the Precarpathian foredeep, which are refered to as a single bitumen-, oil- and gas-bearing area. The petroleum potential in both conventional and unconventional reservoirs is considered. Within the Volyn-Podolsk plate there is a possibility of presense of conventional reservoirs in the Lower Paleozoic sediments associated with the reefogenic formations similar to the Western Canadian NGRs. The authors believe that the possible unconventional reservoirs within the Volyn-Podolsk plate are the coal-bearing strata of the Lviv-Volyn coal basin, with the preference given to gas extraction not from coal seams but from rocks containing them. The fact that coal is also a valuable mineral is emphasized. In the outer zone of the Precarpathian foredeep (under the condition that the directional wells are drilled) the prospects of gas extraction are provided to sand-clay sediments of the Neogene, which are greatly enriched with organic matter. All the above mentioned issues are considered from the perspective of maintaining normal environmental situation.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2995
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2014 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3699p.pdf4.79 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.