Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3001
Title: Дослідження геометричних параметрів баготосоплових піногенеруючих пристроїв
Authors: Савик, В. М.
Keywords: багатосопловий піногенеруючий пристрій
газорідинні суміші
дрібнодисперсна піна
комп’ютерні дослідження
multinozzle foam-generating device
gas and liquid mixtures
fine foam
computer studies
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Савик, В. М. Дослідження геометричних параметрів баготосоплових піногенеруючих пристроїв / В. М. Савик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 3. - С. 49-55.
Abstract: Обґрунтовано необхідність в розробленні універсального піногенеруючого пристрою для створення пінистих розчинів, що використовуються в процесі промивання нафтогазових свердловин під час їх буріння та ремонту. З метою оптимізації геометричних параметрів багатосоплових піногенеруючих пристроїв застосується програма SolidWorks з прикладним модулем FlowSimulation. Дослідження пристрою проводились при використанні вхідної частини камери змішування циліндричної або конічної форми, при зміні подачі рідини на вході, тиску повітря на вході у підвідному патрубку та тиску піни на виході із пристрою. У висновках дається настанова та рекомендації щодо конструктивних особливостей багатосоплових піногенеруючих пристроїв та підбирання необхідних режимів роботи насосного агрегату і компресора для одержання піни заданих параметрів.
The necessity of developing a universal foam-generating device for production of the foamed solutions that are used in the process of oil and gas well washing during drilling and workover was grounded. The program Solid- Works with the application module FlowSimulation is used to optimize the geometrical parameters of multinozzle foam-generating devices. The study of the device was performed with the use of the mixing chamber inlet of a cylindrical or conical form, when changing the fluid supply at the input, air pressure at the input pipe and foam pressure at the device output. The instructions and recommendations concerning design peculiarities of the multinozzle foam-generating devices and selection of the necessary operation modes of the pumping unit and compressor to get the foam of the required parameters are presented in the conclusion.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3001
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2014 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3704p.pdf585.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.