Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3120
Title: Організація вібраційного контролю відцентрових насосних агрегатів на кущових станціях систем підтримання пластового тиску
Authors: Паньків, Ю. В.
Keywords: технічний стан
технічна діагностика
відцентровий насосний агрегат
підтримання пластового тиску
відмови
дефекти
техническое состояние
техническая диагностика
центробежный насосный агрегат
поддержание пластового давления
отказы
дефекты
technical state
technical diagnostics
centrifugal pumping unit
formation pressure maintenance
refuses
defects
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Паньків, Ю. В. Організація вібраційного контролю відцентрових насосних агрегатів на кущових станціях систем підтримання пластового тиску / Ю. В. Паньків // Нафтогазова енергетика. - 2013. - № 2. - С. 143-151.
Abstract: Розкрито необхідність запровадження вібраційного контролю відцентрових насосних агрегатів на кущових насосних станціях систем підтримання пластового тиску. В ході проведеної роботи обґрунтовано вибір вібродавачів для системи контролю вібрації. За допомогою вдосконаленого методу обчислення та аналізу кореляційної матриці було проведено аналіз контрольних точок відцентрового насосного агрегату з метою пошуку найбільш інформативних та визначено їх розташування на корпусі насосних агрегатів типу ЦНС-180-1900, що дало змогу зменшити кількість інформації для подальшої обробки даних і у такий спосіб прискорити процес контролю.
Раскрыта необходимость введения вибрационного контроля центробежных насосных агрегатов на кустовых насосных станциях систем поддержания пластового давления. В ходе проведенной работы обоснован выбор вибродатчиков для системы контроля вибрации. С помощью усовершенствованного метода расчета и анализа корреляционной матрицы проведен анализ точек центробежного насосного агрегата с целью поиска наиболее информативных и определено их расположение на корпусе насосных агрегатов типа ЦНС-180-1900, что позволило уменьшить количество информации для дальнейшей обработки данных и таким образом ускорить процесс контроля.
The article reveals the need of introduction of the centrifugal pumping unit vibration control in the cluster pumping stations of the formation pressure maintenance system. The choice of the vibration detectors for vibration control system was grounded while conducting this study. The analysis of the centrifugal pumping unit test points was conducted with the help of improved calculation method and correlation matrix analysis in order to find the most informative test points. Their locations were identified on the body of such pumping units as CNS-180-1900. It allowed reducing the amount of data for further processing and thus accelerating the control process.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3120
ISSN: 1993-9868
Appears in Collections:Нафтогазова енергетика - 2013 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3348p.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.