Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3216
Title: Застосування індикаторних та геофізичних досліджень свердловин на родовищах, що розробляються з підтримуванням пластового тиску
Authors: Федоришин, Д. Д.
Нагорняк, Р. І.
Keywords: свердловина
дослідження
індикатор
заводнення
well
research
indicator
flooding
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Федоришин, Д. Д. Застосування індикаторних та геофізичних досліджень свердловин на родовищах, що розробляються з підтримуванням пластового тиску / Д. Д. Федоришин, Р. І. Нагорняк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 3. - С. 77-83.
Abstract: Розробка родовищ шляхом заводнення є актуальним рішенням для більшості родовищ, що знаходяться на пізній стадії розробки, тому важливим питанням є вивчення шляхів обводнення, відслідковування руху флюїду в пласті та закономірності розповсюдження колекторів в межах родовища. Контроль за заводненням – одна з найскладніших проблем розробки родовищ. У статті розглядається застосування індикаторних та комплексних геофізичних досліджень свердловин з метою прийняття рішень з врегулювання розробки родовищ для подальшого підвищення ефективності вилучення вуглеводнів з покладів нафти і газу. За результатами комплексних геофізичних досліджень у експлуатаційних свердловинах можна зробити висновки про інтервали поступлення води, межу перерозподілу пластового флюїду та виявити способи врегулювання розробки того чи іншого пласта з метою підвищення нафтовіддачі.
Field development by flooding is a topical solution for most mature production fields so an important issue is to explore ways of water instrusion, mobility control in the reservoir and reservoir distribution patterns within the field. Flooding control is one of the most difficult problems of mining. The article deals with the application of indicator and integrated geophysical surveys to study field development for further improvement of hydrocarbon recovery efficiency. The results of integrated geophysical surveys at production wells can be used for making conclusions about intervals of water inflow, boundary of formation fluid redistribution and for planning ways of oil production improvement.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3216
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3386p.pdf3.57 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.