Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3223
Title: Механізм процесу електроіскрового легування із газовим осадженням
Authors: Завойко, О. С.
Новіков, С. М.
Keywords: електроіскрове легування
поліконденсація
полікристалізація
газове осадження
реакційно-дифузійний процес
карбонітридні фази
process electric lightning ligature
gas condensation
binding material
electrodynamic frictional indaction
protective coating
high-strength material
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Завойко, О. С. Механізм процесу електроіскрового легування із газовим осадженням / О. С. Завойко, С. М. Новіков // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 3. - С. 119-126.
Abstract: Досліджено новий спосіб фізико-технічної обробки і зміцнення поверхонь за допомогою комбінування двох технологічних процесів – електроіскрового легування і газового осадження на сталеву поверхню. Ці два процеси розвивають основи матеріалознавства та поглиблюють теорію електропереносу електродних матеріалів на сталеву основу, а також розширяють можливість застосування газових середовищ для отримання нових покриттів, пов’язаних з новими механічними і фізико-хімічними процесами їх застосування. Електроіскрове легування дає можливість: значно підвищити зносовитривалість і твердість металевих поверхонь деталей машин і технологічного оснащення з метою збільшення їх довговічності і заміни спеціальних сталей менш дефіцитними або більш дешевими; змінити електричні властивості струмопровідних поверхонь, зменшити перехідні опори електричних контактів, їх зношеність; збільшити шорсткість металічних поверхонь, наносити проміжні та перехідні шари для полегшення лужіння і процесу пайки, підвищити корозійну та вогнетривку стійкість, а також відновлювану властивість як деталей машин при ремонті, так і вимірних інструментів; отримувати омічні та випрямляючі контакти на напівпровідниках (нанесені покриття мають досконалий і міцний зв’язок з основним металом підкладки, оскільки супроводжуються високореакційними та дифузійними процесами). Для вдосконалення процесу електроіскрового легування і отримання високої продуктивності при механізації та якості покриттів розроблено нову класифікацію джерел живлення для установок, які ще не діяли до цього часу і будуть використовуватися надалі в Україні.
This article considered the new bacik phizical-technikal obtained and strengthening with help double procesis electric lightning ligature and gas connection condensation on steel in the new picture. This two process penetration the theory binding material, electrodinamic frictional indaction electrode material on steel basic and developed practical making gas solution dipping with the obtained new composite tipes will continue of protective coatings based on metals with new mechanical and phizical-chemical process of need. Special priority rating in future research will be given to working out theoretical bases and production processes of obtaining higth-strength materials reinforced with metal and ways of predetermining lasting stressstrain characteristics with a view to establishing principles of designing composite materials with clear-cut anisotropic characteristics, outlining new spheres of national economy which could use composite materials; theoretical and experimental research in materials for outer space; stadying process which take place in materials under the effect of vacuum, low temperatures, various types of radiation and meteoritic particles; developing materials for space engineering, machine interpolice contact ligature in steel. The chapter of the article will inform the reader of how new protective ligature coatings prolong service life of machines, mechanisms, instruments and other equipment, and will tell you about the main task materials and their use in systems and structures that determine the level of the modern scientific and technical progress of the obtained in new equipment, power-plant.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3223
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3391p.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.