Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3272
Title: Розбіжності технології проектування в Україні з сучасними вимогами світової нафтогазової індустрії
Authors: Копей, Б. В.
Яриновський, М. Г.
Вязінцев, В. Ю.
Keywords: інжиніринг
проект
документація
метод скінчених елементів
навантаження
температура
engineering
project
documentation
finite element method
loads
temperature
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Копей, Б. В. Розбіжності технології проектування в Україні з сучасними вимогами світової нафтогазової індустрії / Б. В. Копей, М. Г. Яриновський, В. Ю. Вязінцев // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 2. - С. 79-86.
Abstract: Наведено порівняння етапів реалізації комплексних проектів у вітчизняній та міжнародній практиці і відповідно складу технічної документації; проведено аналіз структур проектних організацій; проведено аналіз підходів до екологічної складової будівельного інжинірингу та наведено ефективність запровадження системи автоматизованого проектування в проектних організаціях. Пропонуються нові наукові результати та методи проектування з використанням САПР. Для оптимізації розрахунку, а також отримання найбільш точних результатів, використано комп’ютерну розрахункову програму Bentley AutoPIPE XM Edition, яка має необхідну сертифікацію та базується на методі кінцевих елементів. Внаслідок проведених розрахунків можна визначити оптимальні характеристики об’єкту, підібрати матеріал та вжити необхідні заходи щодо попередження критичних навантажень.
In this article the comparison of stages of complex projects in domestic and international practice and in accordance with the technical documentation is presented; the structures of design organizations are analyzed; the analyses of environmental component of engineering construction and computer-aided design system implementation in design organizations are introduced. The authors offer new scientific results and design methods of using CAD system. To optimize the calculation, and obtain the most accurate results a computer calculation program – Bentley AutoPIPE XM Edition (certificated), based on the finite element method was applied. According to these calculations the optimal performance of the object can be determined, proper material can be selected and necessary measures to prevent critical loads can be taken.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3272
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3296p.pdf4.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.