Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3316
Title: Лексико-граматичні домінанти наукового тексту Івана Франка: термінологічні проекції
Authors: Якібчук, М. В.
Keywords: лексико-граматичні домінанти
науковий текст
І. Франко
терміни
терміносистема
lexical and grammatical dominants
scientific text
I. Franko
terms
term system
Issue Date: 2016
Publisher: Ніжин ; К. : ПП Лисенко М. М. ; НПУ ім. Драгоманова
Citation: Лексико-граматичні домінанти наукового тексту Івана Франка: термінологічні проекції / М. Якібчук // Іван Франко у творенні української ідентичності : зб. наук. пр. / голов. ред.: О. О. Рафальський, Н. М. Чернега. - Ніжин ; К. : ПП Лисенко М. М. ; НПУ ім. Драгоманова, 2016. - С. 329-338
Abstract: Досліджено лексико-граматичні домінанти наукового тексту на прикладі праць Івана Франка, проаналізовано їх функційно- комунікативне наванжаження. Конкретизовано міркування І. Франка про науковий термін, зокрема роль терміна у лінгвофілософській концепції, його генези й типології. З ’ясовано внесок Франка -термінолога у формуванні та кодифікації багатьох галузей національної термінології, його головні вимоги та основні шляхи національного терміноутворення. Окреслено значення І. Франка в мовнотворчому процесі кінця 19 - поч. 20 століть, його візію розвитку української мови в культурному просторі майбутнього.
In the article the lexical and grammatical dominants scientific text by the example of the works of Ivan Franko, analyzed their functional and communicative load. The concept of a scientific text is found, its dominant. Concretized Franko’s considerations about scientific term, terminology, including the term role in linguophilosophical concept, its genesis and typology.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3316
Appears in Collections:Статті та тези науковців ІФНТУНГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5515.pdf135.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.