Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3319
Title: Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60-80 років ХХ ст.)
Authors: Якібчук, М. В.
Keywords: Батьківщина
дім
рідна мова
буття
національна само -тотожність
концепт
дискурс
homeland
home
native language
life
national identify
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка
Citation: Батьківщина, дім, рідна мова як образи втраченої та віднайденої буттєвості (український контекст 60-80 років ХХ ст.) / М. Якібчук // Наукові записки. Серія: "Літературознавство ". - Тернопіль : Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2013. - № 38. - С. 324-335.
Abstract: У статті осмислено національно-духовні засади українській самототожності 60-80-х років XX cm., окреслено продуктивні методи її інтерпретації. Простежмо художні пошуки і оприявнення громадянської позиції українських авторів, пов'язані з розкриття смислового осягнення концептів національного буття: Батьківщина, дім, рідна мова тощо як образів значною мірою втрачених у реальному житті, проте віднайдених у літературній буттєвості.
This article analyzes the finding of national ness through fay mehaokrazy nation creation. Motherland, home of the native language.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3319
Appears in Collections:Статті та тези науковців ІФНТУНГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5517p.pdf8.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.