Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3347
Title: Про перспективи відкриття покладів сланцевого газу на Прикарпатті
Authors: Хомин, В. Р.
Клюка, А. Р.
Мончак, Л. С.
Keywords: відклади силуру
поле літофацій
нетрадиційний колектор
схематична карта поверхні
перспективи газоносності
Silurian sediments
lithofacies field
unconventional reservoir
schematic map of the surface
the prospects of gas bearing
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Хомин, В. Р. Про перспективи відкриття покладів сланцевого газу на Прикарпатті / В. Р. Хомин, А. Р. Клюка, Л. С. Мончак // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 1. - С. 13-21.
Abstract: Стаття присвячена аналізу перспектив газоносності нетрадиційних колекторів відкладів нижнього палеозою в зоні зчленування Східноєвропейської платформи з Передкарпатським прогином. Наведено їх літологічний опис, літолого-фаціальні особливості та виділено поля поширення літофацій відкладів силуру. Для більшості свердловин проведена переінтерпретація геолого-геофізичних матеріалів пробурених свердловинах з метою визначення літологічних особливостей відкладів силуру та істинної товщини досліджуваних порід. Відзначено, що максимальний вміст розсіяної органічної речовини приурочений до нижньосилурійських порід. Побудовано схематичні карти поверхні відкладів силуру і палеозою. Перспективи пошуків сланцевого газу пов’язуються з теригенними відкладами, в першу чергу силуру в зоні зчленування Східноєвропейської платформи з Передкарпатським прогином, причому про перспективи газоносності свідчать висока ступінь катагенетичних перетворень досліджуваних порід і газопрояви у процесі буріння свердловин.
This article analyzes the prospects of gas-bearing Lower Paleozoic sediments of the junction of the East European platform from the Carpathian basin, associated with non-traditional collectors. Their lithological description, lithofacies characteristics and lithofacies field distribution of Silurian sediments are done. Reinterpretations of geological and geophysical data are done for most well drilled wells to determine the Silurian sediments lithology and real thickness. It is noted that the maximal content of dispersed organic matter is confined to Lower Silurian rocks. Schematic maps of the sediments surfaces of Paleozoic and Silurian are built. Prospects of shale gas are associated with terrigenous reservoirs; primarily Silurian at the junction of the East European platform with the Carpathian basin, and the prospects of high gas content shows catagenetic transformations of studied rocks and gas indications during drilling
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3347
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3227p.pdf3.72 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.