Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/338
Title: Математичне моделювання якісно-інформативних процесів дзвонових витратовимірювальних установок
Authors: Середюк, О. Є.
Issue Date: 1997
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Математичне моделювання якісно-інформативних процесів дзвонових витратовимірювальних установок / О. Є. Середюк // Методи та прилади контролю якості. - 1997. - № 1. - С. 29-33.
Abstract: Розроблено математичну модель якісно-інформативних гідродинамічних процесів у витіснювачі дзвонових витратовимірювальних установок з обертовим дзвоном. Здійснений аналітичний розв'язок складеної системи диференціальних рівнянь, внаслідок чого отримані залежності для зміни напруження сил гідродинамічного тертя стінки дзвона в функціональній залежності від геометричних розмірів установки, швидкості руху і глибини занурення дзвона. Проведений чисельний аналіз одержаних результатів, подана їх графічна інтерпретація і встановлений зв'язок з якісними характеристиками витратовимірювальних установок.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/338
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 1997 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2458p.pdf439.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.