Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3444
Title: Особливості механізму руйнування гірської породи функціональними елементами з композиційних алмазовмісних матеріалів
Authors: Виноградова, О. П.
Keywords: різець
алмаз
шлам
фрагмент
гранулометрія
cutter
diamond
sludge
fragment
granulometry
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Виноградова, О. П. Особливості механізму руйнування гірської породи функціональними елементами з композиційних алмазовмісних матеріалів / О. П. Виноградова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 4. - С. 70-79.
Abstract: На підставі гранулометричного та мікроскопічного аналізів продуктів руйнування гірської породи різцями із твердого сплаву, алмазно-твердосплавною пластиною, алмазним відрізним сегментним кругом і вставкою із композиційного алмазовмісного матеріалу Славутич встановлено, що вони мають єдину форму, близьку до форми зрізаного еліпсоїда обертання, а співвідношення між шириною фрагментів руйнування та їх довжиною (у розрізі площини симетрії) інваріантне для всіх зазначених типів інструментів і близьке до 1,3± 0,2. Встановлені форма й співвідношення розмірів фрагментів дають підставу стверджувати, що руйнування гірської породи зернами алмаза, які утримуються у вставці із Славутича, відбувається стрибкоподібно за тим самим механізмом, що й при руйнуванні всіма вказаними типами різців, тобто за змішаним механізмом утворення й поширення тріщини в умовах нормального відриву (за типом I) та зсуву (за типом II).
Based on particle size and microscopic analysis of fracture of rock products by carbide cutters and policrystaldiamond- cutter, diamond circular saw blade and inserts of composite diamond-containing material Slavutych was discovered that they have a single form, close to spheroid cut on the plane of symmetry, and the ratio of width to length of the fracture fragments (in the cross-section plane of symmetry) close to a single form for all these types of cutters and close to 1.3 ± 0.2. The established form and proportion of fragments make it possible to claim that the leaplike destruction of the rock elements by cutting by diamond graine in insert is the same mechanism rock destruction, that occurs upon exposure to the above types of cutters, that is, the mechanism of nucleation and propagation of crack by normal-opening mode - I and shear modes - II.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3444
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3153p.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.