Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/346
Title: Створення імітаційної моделі витіснення рідин у пористому тілі з урахуванням поверхневих сил
Authors: Бодник, А. А.
Issue Date: 1997
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Створення імітаційної моделі витіснення рідин у пористому тілі з урахуванням поверхневих сил / А. А. Бодник // Методи та прилади контролю якості. - 1997. - № 1. - С. 59-62.
Abstract: Запропоновано методику створення моделі пористого тіла для вивчення процесів заповнення-витіснення пористих тіл рідкими фазами. Проаналізовано деякі моделі пористих тіл такі, як ортогональна, сотова і хаотична. Визначено, що хаотична модель повною мірою відповідає вимогам до моделі пористого тіла через свою повну анізотропність. Запропоновано методику створення хаотичної моделі пористого тіла за результатами експериментальної порометрії реальних зразків, що дає змогу наблизити модель до реальних зразків.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/346
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 1997 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2464p.pdf415.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.