Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/348
Title: Аналіз впливу основних чинників на точність вимірювання поверхневого натягу розчинів поверхнево-активних речовин методом витягування кільця
Authors: Витвицька, Л. А.
Войчишин, Й. М.
Issue Date: 1997
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Аналіз впливу основних чинників на точність вимірювання поверхневого натягу розчинів поверхнево-активних речовин методом витягування кільця / Л. А. Витвицька, Й. М. Войчишин // Методи та прилади контролю якості. - 1997. - № 1. - С. 67-69.
Abstract: Описаний аналіз основних специфічних складових похибки вимірювання поверхневого натягу розчинів поверхнево-активних речовин методом витягування кільця з досліджуваної рідини. Зокрема, розглянуто вплив зміни площі меніскової поверхні в процесі витягування кільця на величину поверхневого натягу розчину. Розрахована поправка для врахування цього впливу при різних висотах підняття кільця. Подано рекомендації для зменшення впливу негоризонтальності кільця на величину прикладеної до нього сили, через яку розраховується поверхневий натяг. Наведена методика отримання поправки для врахування ненульового кута змочування досліджуваною рідиною поверхні кільця.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/348
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 1997 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2465p.pdf346.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.