Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/351
Title: Аналіз чинників та організаційно-економічних інструментів забезпечення інноваційного розвитку газотранспортних підприємств
Authors: Лінчевська, Н. М.
Дзьоба, О. Г.
Keywords: інноваційний розвиток
газотранспортні підприємства
мікрорівень
організаційно-економічні інструменти
пріоритети
innovation development
gas transportation companies
micro level
organizational and economic tools
priorities
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Лінчевська, Н. М. Аналіз чинників та організаційно-економічних інструментів забезпечення інноваційного розвитку газотранспортних підприємств / Н. М. Лінчевська, О. Г. Дзьоба // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 1. - С. 47-54.
Abstract: Запропоновано методичні підходи до систематизації чинників, що впливають на інноваційний розвиток газотранспортних підприємств, сформовано перелік організаційно-економічних інструментів інноваційного розвитку на основі процесуального підходу та досліджено ефективність їх використання на діючих підприємствах. Окреслено перспективи та визначено пріоритети застосування сучасних інструментів забезпечення інноваційного розвитку в умовах зростаючої нестабільності чинників зовнішнього середовища.
Methodological approaches to systematize the factors that influence on the innovative development of gas transportation companies were offered, the list of organizational and economic tools of innovative development based on the process approach was formed and effectiveness of its using in existing companies was investigated. Perspectives were outlined and priorities of using of modern support tools of innovative development conditions of increasingly unstable environmental factors were identified.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/351
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2014 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4960p.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.