Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3512
Title: Модифікована гідрофобно-бітумна ванна
Authors: Оринчак, М. І.
Бейзик, О.С.
Чудик, І. І.
Keywords: дизельне паливо (ДП)
окислений бітум
обвалювання та осипання стінок свердловини
силікатно-калієва ванна
рідинна ванна
модифікована гідрофобно-бітумна ванна
diesel fuel (DF)
oxidized bitumen
crumbling and collapse of the well’s wall
silicate-potassium bath
liquid bath
modified hydrophobic-bituminous bath
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Оринчак, М. І. Модифікована гідрофобно-бітумна ванна / М. І. Оринчак, О. С. Бейзик, І. І. Чудик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 3. - С. 145-150.
Abstract: Найпоширенішим ускладненням, яке зустрічається при бурінні нафтових і газових свердловин, є обвалювання та осипання стінок свердловини, для боротьби з яким останніми роками застосовують силікатну, силікатно-калієву, гідрофобно-адгезійну та гідрофобно-бітумну ванни. Основним недоліком силікатної та силікатно-калієвої ванн є недостатній термін кріплення стінок свердловин через схильність до розчинення затвердлого рідкого скла фільтратом бурового розчину, що поступає у стінки свердловини під дією перепаду тиску під час поглиблення свердловини. Недоліком гідрофобно-бітумної та гідрофобно-адгезійної ванн є значна вартість компонентів, що зменшує ймовірність їх застосування в практиці буріння свердло- вин. Тому для підвищення стійкості стінок свердловини рекомендується модифікована гідрофобно-бітумна ванна, до складу якої входить 5% окисленого бітуму, 94,52-94,82% дизельного палива та 0,18-0,48% савенолу. Застосування модифікованої гідрофобно-бітумної ванни сприяє збільшенню терміну дії в сотні разів порівняно з силікатно-калієвою ванною.
Caving and slough of the well’s wall is the biggest trouble that occurs while drilling the oil and gas wells. Silicate, silicate-potassium, hydrophobic-adhesive and hydrophobic-bituminous bathes are used to solve this problem. The main problem of silicate and silicate-potassium bathes is insufficient time of borehole walls setting, because the tendency of hardened liquid glass to dissolve in mud filtrate. The problem of hydrophobic-adhesive and hydrophobic- bituminous bathes is high cost of the components, that makes their use in practice of drilling wells less possible. Therefore, to enhance stability of well walls the use of modified hydrophobic-bituminous bath, which consists of 5% oxidized bitumen, 94,52-94,82% diesel fuel and 0,18-0,48% savenol, is recommended. The use of modified hydrophobic- bituminous bath helps to increase operational life of this bath up to one hundred times compared to the use of silicate potassium bath.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3512
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3080p.pdf332.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.