Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3513
Title: Розроблення техніко-технологічних заходів, спрямованих на підвищення газоконденсатовилучення у свердловинах морських родовищ ДАТ "Чорноморнафтогаз" із використанням кавітаційно-пульсаційних технологій
Authors: Фем'як, Я. М.
Шарко, В. О.
Keywords: продуктивні відклади
кавітація
гідродинамічний кавітатор
productive deposits
cavitation
hydrodynamic cavitation
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Фем'як, Я. М. Розроблення техніко-технологічних заходів, спрямованих на підвищення газоконденсатовилучення у свердловинах морських родовищ ДАТ "Чорноморнафтогаз" із використанням кавітаційно-пульсаційних технологій / Я. М. Фем'як, В. О. Шарко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 3. - С. 151-157.
Abstract: Розглядається питання щодо підвищення продуктивності роботи газових та газоконденсатних свердловин на родовищах шельфової зони Чорного та Азовського морів, які розробляються ДАТ «Чорноморнафтогаз». Основна увага приділена збільшенню термінів міжремонтного періоду експлуатації видобувних свердловин шляхом розробки та впровадження в промислову практику новітніх технологій і технічних засобів, спрямованих на інтенсифікацію продуктивних відкладів. Результати проведених досліджень свідчать, що за допомогою спеціального пристрою-кавітатора на вибої і в привибійній зоні свердловини послідовно створюються численні пухирці різних розмірів, заповнені газом або повітрям. Ці пухирці, потрапивши до зони високого тиску, лускають з виникненням ударних хвиль тиску різної амплітуди і широкого спектра гармонік, які, накладаючись, формують у пористому середовищі привибійної зони свердловини нерівномірне поле тисків, під впливом якого відбувається очищення пор від осадів, розширення та закріплення тріщин, осадження пластової води в підошовні зони колектора під дією гравітаційних сил. У такий спосіб підвищується проникність привибійної зони продуктивного пласта з відповідним підвищенням або відновленням продуктивності свердловини і уможливлюється видалення води і гідратних шарів з поверхні порід привибійної зони, що й забезпечує подальше збільшення міжремонтного періоду роботи свердловини.
The article deals with the increase of gas and gas condensate wells productivity, situated on Black and Azov sea shelf zone formation, developed by national join-stock company “Chernomorneftegas”. The main attention is paid to the ways of prolongation of producing wells overhaul period by means of up-to-date technologies and technological equipment development and industrial implementation aiming at productive deposits intensification. Undertaken researches prove that numerous bubbles of different size filled with gas or air appear near the bottomhole area of the well. While reaching the high-pressure zone these bubbles burst and cause pressure air blasts of different amplitude and partials range, which overlap and create non-uniform pressure field in the bottomhole porous area. This cleans the pores from sediments, expands and fixes the cracks, besets the interstitial water at reservoir bottom area affected by the gravity force. In this way the bottomhole area permeability of productive layer is increased together with the increase or resumption of well production. Water and hydrated layers may be removed out of bottomhole area superficial rock, which guaranties the prolongation of producing wells overhaul period in the nearest future.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3513
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3081p.pdf793.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.