Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3542
Title: Деякі питання експлуатаційної надійності бурильної колони та її елементів у процесі будівництва сверловин
Authors: Огородніков, П. І.
Світлицький, В. М.
Гоголь, В. І.
Issue Date: 2013
Publisher: Нафтогаз України
Citation: Огородніков, П. І. Деякі питання експлуатаційної надійності бурильної колони та її елементів у процесі будівництва сверловин / П. І. Огородніков, В. М. Світлицький, В. І. Гоголь // Нафтогазова галузь України. - 2013. - № 1. - С. 9-13.
Abstract: У статті розглянуто ефективність функціонування технологічного процесу поглиблення свердловини на основі ймовірних показників буріння і стану елементів бурильної колони. Приведено результати експериментального буріння із записом вібрацій, які використані для визначення нормального режиму роботи бурильної колони та її елементів.
В статье рассмотрена эффективность функционирования технологического процесса углубления скважины на основе возможных показателей бурения и состояния элементов бурильной колонны. Приведены результаты экспериментального бурения с записью вибраций, которые использованы для определения нормального режима работы бурильной колонны и ее элементов.
The paper considers operational efficiency of the well deepening procedure based on the probable drilling performance and the state of drill string components. The results of the pilot drilling are shown with a record of vibrations, which are used to determine the normal operating conditions of the drill string and its components.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3542
ISSN: 0548-1414
Appears in Collections:Нафтогазова галузь України - 2013. - , № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5522p.pdf365.9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.