Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3567
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТарко, Я. Б.-
dc.contributor.authorПедченко, Л. О.-
dc.contributor.authorПедченко, М. М.-
dc.date.accessioned2017-03-15T09:27:12Z-
dc.date.available2017-03-15T09:27:12Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationТарко, Я. Б. Перспективи газогідратної технології на ринку морських перевезень природного газу / Я. Б. Тарко, Л. О. Педченко, М. М. Педченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 2. - С. 49-55.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3567-
dc.description.abstractРівень споживання природного газу постійно зростає. При цьому традиційні технології його транспортування часто виявляються неефективними. Це стосується проблеми розширення джерел постачання природного газу. Крім того, існуючі технології не сприяють розробці невеликих родовищ. На даний час природний газ морем транспортується у зрідженому вигляді за LNG технологією. Існує також ряд альтернативних технологій. Серед них на увагу заслуговують технології CNG – стиснений газ і NGH – газ у газогідратній формі. Подається порівняльний аналіз LNG-, СNG- і NGH-технологій морського транспортування природного газу. Також обґрунтовано перспективи впровадження технології транспортування газу в газогідратній формі. Показані переваги NGH-технології та виділено невирішені проблеми. Проаналізовано фактори, що впливають на рівень капітальних витрат даних технологій. Згідно з відомою на сьогодні NGH- технологією передбачено з утвореної газогідратної маси формувати гранули. Однак, під час зберігання і транспортування гранули неодмінно будуть змерзатися, що значно ускладнить їх розвантаження. Крім того, через нещільну укладку гранульований газогідрат є менш стабільним. Запропоновано формувати газогідрат у вигляді монолітних блоків, покритих льодяною кіркою. Вибір форми блоків і послідовність їх виготовлення спрямовані на оптимізацію процесів NGH-технології. Запропоновано блоки виготовляти у формі шестикутних призм, що забезпечить максимально щільну укладку вантажу. Така технологія дозволяє з мінімальними енерговитратами отримати блоки значних розмірів. Транспортування газогідрату у формі монолітних блоків дозволить значно знизити вартість спеціалізованих танкерів. Крім того, можливе переобладнання існуючих транспортних засобів.uk_UA
dc.description.abstractThe level of natural gas consumption grows constantly. Thus traditional technologies of its transporting are often ineffective. It relates the problem of natural gas supply sources expansion. In addition existent technologies do not provide the small deposits development. Currently natural gas is transported by sea as condensate gas according to the technology of LNG. Alternative technologies also exists. Among them the technologies of CNG  compressed gas and of NGH  gas hydrate. The comparative analysis is given for LNG-, CNG- and NGHtechnologies of the marine transporting of natural gas. The prospects of innovation of gas transporting technology in gas hydration form are substantiated. The authors show advantages of NGH technologies and indicate unsolved problems. The factors which affect the level of technologies capital costs are analyzed. The famous NGHtechnologies is provided to use gas hydration mass for granules forming. However many granules will be frozen together at storage and transporting. It will complicate their unloading considerably. In addition granular gas hydrate is less stable through a not dense structure. The authors suggest to form a gas hydrate as monolithic blocks, covered by icy crust. The choice of blocks form sequence of their making is directed on NGH-technology processes optimization. Hexagonal prisms-spaher blocks allow to do the maximal density of load. Their production technique allows to get the blocks of large size with minimum energy consumption. Transporting gas hydration in form of monolithic blocks will allow considerably to reduce the cost of the special tankers. In addition re-equipment of existent transport ships is possible.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectприродний газuk_UA
dc.subjectгазові гідратиuk_UA
dc.subjectзріджений газuk_UA
dc.subjectстиснений газuk_UA
dc.subjectгазогідратні блокиuk_UA
dc.subjectкапітальні витратиuk_UA
dc.subjectnatural gasuk_UA
dc.subjectgas hydratesuk_UA
dc.subjectcondensate gasuk_UA
dc.subjectcompressed gasuk_UA
dc.subjectgas hydrate blocksuk_UA
dc.subjectcapital costsuk_UA
dc.titleПерспективи газогідратної технології на ринку морських перевезень природного газуuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3047p.pdf460.86 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.