Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3587
Title: Оцінка впливу геометричних параметрів на ефективність роботи піногенеруючого пристрою
Authors: Савик, В. М.
Keywords: піногенератор
пінистий розчин
піногенеруючий ежектор
піноутворення
промивання свердловин пінами
foam-generating device
foamy solution
foam-generating ejector
foam
foam-washing wells
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Савик, В. М. Оцінка впливу геометричних параметрів на ефективність роботи піногенеруючого пристрою / В. М. Савик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 2. - С. 173-188.
Abstract: З метою оптимізації геометричних параметрів односоплових піногенеруючих пристроїв застосується програма SolidWorks з прикладним модулем FlowSimulation. Дослідження пристрою проводились при використанні вхідної частини камери змішування циліндричної та конічної форми, при подовженні її за допомогою додаткових втулок, при зміні відстані між соплом і камерою змішування, при зміні діаметра сопла та довжини його циліндричної частини. Згідно з результатами проведених досліджень рекомендується при створенні моделі п’ятисоплового піногенеруючого пристрою вхідну частину камери змішування виконати конічної форми із дотиканням до соплової частини, довжина циліндричної частини камери має складати 1…1,5 діаметра. Також рекомендується використовувати різні діаметри сопел в межах 4…6 мм, а довжина циліндричної частини має складати 1…2 їх діаметра.
To optimize the geometrical parameters of one-nozzle foam-generating device the SolidWorks software with application modules FlowSimulation is applied. The study of the device was carried out using the input of the mixing chamber of cylindrical and conical shape, building an extension onto its additional plug-ins, changing the distance between the nozzle and mixing chamber, changing the nozzle diameter and the length of its cylindrical part. On the basis of the studies to the problem of making five-nozzles foam-generating device models, the input part of the mixing chamber should of conical shape with the contact to the nozzle, the length of the cylindrical chamber must be 1 ... 1.5 diameter. It is also recommended to use the nozzles of different diameter, the length of the cylindrical part should be 1 ... 2 diameter.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3587
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3062p.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.