Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3588
Title: Експлуатаційні критерії перспектив газоносності на завершальній стадії розробки великих родовищ у відкладах Р-С в ДДЗ на прикладі Кегичівського ГКР
Authors: Кривуля, С. В.
Keywords: родовище
масивно-пластова поклад
колектор
запаси газу
видобуток
свердловина
field
massive-bed accumulation
collector
gas reserves output
well
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кривуля, С. В. Експлуатаційні критерії перспектив газоносності на завершальній стадії розробки великих родовищ у відкладах Р-С в ДДЗ на прикладі Кегичівського ГКР / С. В. Кривуля // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 2. - С. 189-196.
Abstract: Висвітлено сучасний стан балансових запасів та видобутку газу основних родовищ з масивно- пластовими газоконденсатними покладами. Через значну величину залишкових запасів актуальним є визначення шляхів оптимізації їх подальшої розробки. На прикладі Кегичівського родовища, де відбувається постійне зростання з часом дренованих запасів та підключення до розробки слабкогазоносних пластів, відображено засади оптимізації видобутку газу в умовах суттєвої неоднорідності фільтраційно-ємнісних властивостей порід по розрізу і площі. За результатами переінтерпретації первинних даних ГДС і врахування даних про численні підключення в роботу нових пластів збільшились ефективні товщини, пористість та газонасиченість, які використані для побудови карти ємнісного параметра (mhα). Побудована карта поточного пластового тиску, що виявила приконтурну площу з його доволі високим значенням. Ці карти стали підставою для аналізу розподілу запасів по площі: початкових та видобутих. Підраховані видобуті запаси збігаються з фактичним видобутком, що свідчить про достовірність побудованих карт. Складена карта щільності залишкових запасів, що дає змогу обчислити поточні запаси на будь-якій ділянці родовища, що важливо для планування видобутку. Визначено перспективні слабозадреновані ділянки, на яких оцінені поточні запаси газу. Обґрунтовано доцільність подальшого буріння. Визначено кількість та розташування проектних свердловин та розрахований їх прогнозний дебіт на підставі фільтраційного параметра (kh).
The up-to-date state of reserves and gas production at the main fields of massive gas-condensate is described. Owing to the great value of residual reserves, developing new ways aimed at optimizing their further exploitation is urgent. Main means of gas-zecovery optimization under the conditions of the essential rock filter-holing capacity heterogeneity and difference in geological section and area are decribed by the example of Kehychivs’ke field, where drained reserves growing is on-going and sub-bearing beds are exploited. As a result of wells geophysical investigation initial data reinterpretation with regard to data from numerous new beds already being exploited, the geophysical investigation initial data with regard to numerous new beds included to development the effective estimated value of effective seams thickness, (mhα) their porosity and gas saturation has increased, the results being used for capacity parameter mapping. As a result of the bed current pressure data mapping, a rather high pressure index was revealed on the contour area. The maps were usedas the basis for analysis of initial and recovered reserves distribution over the area. The calculated recovered reserves agree with real production proving the trustworthinness of the developed maps. The map of residual reserves density is compiled. It allows calculating current reserves at any part of the field which is important for production planning. Some prospect poorly drained areas are specified; their current gas reserves are estimated. The advisability of further drilling is grounded. The quantity and arrangement of planned wells are defined; their prospect output is calculated on the basis of filter parameter (kh).
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3588
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3063p.pdf4.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.