Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3653
Title: Літологічне експрес-розчленування карбонатно-хемогенного розрізу нафтогазової свердловини
Authors: Мураста, В. А.
Карпенко, О. М.
Keywords: геофізика
свердловина
товща
літологія
розчленування
geophysics
well
stratum
lithology
differentiation
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Мураста, В. А. Літологічне експрес-розчленування карбонатно-хемогенного розрізу нафтогазової свердловини / В. А. Мураста, О. М. Карпенко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 1. - С. 135-142.
Abstract: Підвищення інформативності промислово-геофізичного комплексу шляхом залучення передових методів і технологій в геофізичних підприємствах на даний час проблематично, тому доцільно вдосконалювати або створювати нові, більш ефективні способи обробки і інтерпретації. Запропонований експресний спосіб літологічного розчленування розрізу свердловини суттєво відрізняється від традиційного, в якому виділяються за літологічними ознаками пласти за обмеженою кількістю ознак. Автори пропонують використовувати один із способів розпізнавання образів, який базується на використанні евклідової відстані у багатомірному просторі нормованих значень геофізичних параметрів гірських порід. Із залученням запропонованого авторами способу з`являється можливість достатньо об’єктивно, без втручання суб’єктивного фактора – геофізика-інтерпретатора – оцінити літологічну приналежність гірських порід у складному, з точки зору інтерпретації даних ГДС, карбонатно-хемогенному комплексі порід. Наведений у статті матеріал обробки геофізичних даних ілюструє інтерпретаційні можливості нового підходу щодо оцінки літологічної приналежності пластів гірських порід у межах міжсольових відкладів за даними типового комплексу ГДС.
The informative increase of well logging complex by involving the advanced methods and technologies at geophysical enterprises is currently very problematic. Therefore it is advisable to improve or create more efficient ways of data processing and interpretation. The proposed express method of lithological well section differentiation significantly differs from the traditional one according to which strata are segregated to the limited number of features. The authors suggest applying one of the methods of image identification which is based on using Evclidian distance in multidimensional space of geophysical rock parameters standard values. Involving suggested by the authors method there appears the possibility of impartial assessment of rock lithologic belonging in a complicated carbonate-homogeneous rock complex, in the terms of well logging data interpretation without interference of such a subjective factor as a geophysicist-interpreter. The material of well logging data interpretation, presented in the article, illustrates the interpretational abilities of the new approach which is concerned with the assessment of rock strata lithologic belonging within the intersalt deposits due to the well logging data standard complex.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3653
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2990p.pdf696.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.