Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3666
Title: Буровий розчин для якісного вторинного розкриття продуктивних горизонтів
Authors: Оринчак, М. І.
Оринчак, М. М.
Бейзик, О. С.
Keywords: екструзивний крохмаль
буровий розчин
хлорид калію
гідроксид калію
амілокс
буферна рідина
extrusive starch
drilling solutions
potassium chloride
potassium hydroxide
amilox
buffer liquid
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Оринчак, М. І. Буровий розчин для якісного вторинного розкриття продуктивних горизонтів / М. І. Оринчак, М. М. Оринчак, О. С. Бейзик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 1. - С. 25-32.
Abstract: Для якісного вторинного розкриття продуктивних горизонтів з низькими пластовими тисками і проникністю рекомендується безглинистий крохмально-калієвий буровий розчин. Складовими компонентами цього розчину є концентрований водний розчин екструзивного крохмалю, хлористий калій, гідроксид калію і вода. Головною особливістю цього розчину є відсутність глинистої фази, високі інгібуючі властивості, низька фільтрація, що дає змогу звести до мінімуму кольматацію продуктивного горизонту і одночасно зберегти його первинну проникність. Для регулювання і управління процесом деструкції колоїдного розчину крохмалю у ході випробуваннь продуктивних горизонтів для штучного прискорення деструкції крохмалю, руйнування кольматаційного екрану і покращення проникності продуктивних горизонтів, запропоновано застосування амілоксу. Розроблено технологію застосування безглинистого крохмально-калієвого розчину для вторинного розкриття продуктивних горизонтів та схему обв’язки свердловини за допомогою НКТ. Розроблено методику розрахунку об’ємів технологічних рідин для якісної перфорації колекторів.
The non-clay starch-potassium drilling solution is recommended to qualitatively secondary open the productive horizons with low reservoir pressure and permeability. This solution consists of the concentrated water solution of extrusive starch, potassium chloride, potassium hydroxide and water. The key properties of the recommended solution are the absence of clay, low filtration and high inhibitive capacity, which provides the minimal colmatation and preserves the permeability of the productive horizons. For adjusting and process control of destruction of colloid solution of starch at the test of productive horizons artificially to accelerate destruction of starch, prang a kolmatation faucet and improve permeability of productive horizons the amilox is proposed. The technology devoted to the using of starch potassium drilling mud for secondary open of productive horizons. Also circuit of strapping well devoted with assistance of PKT. The methodology of calculate volumes of technologies liquids for qualitatively perforation headers was devoted.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3666
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2993p.pdf360.6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.