Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/381
Title: Математичне моделювання похибки від непостійності тиску в дзвонових витратомірювальних установках
Authors: Середюк, О. Є.
Issue Date: 1998
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Математичне моделювання похибки від непостійності тиску в дзвонових витратомірювальних установках / О. Є. Середюк // Методи та прилади контролю якості. - 1998. - № 2. - С. 23-27.
Abstract: Виходячи з викладеного алгоритму роботи дзвонових витрато-вимірювальних установок здійснене математичне моделювання однієї з компонент їх сумарної похибки — похибки від непостійності тиску під дзвоном. Отримані аналітичні вирази для розрахунку цієї складової похибки і виконане порівняння з аналогічними відомими формулами. З використанням прикладів експериментально отриманих осцилограм тиску вказані переваги виведених залежностей і конкретизовані умови доцільності їх застосування.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/381
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 1998 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2427p.pdf425.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.