Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3826
Title: Вплив газового конденсату на процеси корозійного руйнування підземного свердловинного обладнання
Authors: Дмитренко, В. І.
Зезекало, І. Г.
Keywords: корозія
газовий конденсат
вуглеводні
продукти корозії
corrosion
gas condensate
hydrocarbons
corrosion products
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дмитренко, В. І. Вплив газового конденсату на процеси корозійного руйнування підземного свердловинного обладнання / В. І. Дмитриченко, І. Г. Зезекало // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 2. - С. 130-132.
Abstract: Проведено комплекс експериментальних досліджень із метою зниження активності корозійних процесів підземного свердловинного обладнання. Встановлено особливості корозії металу у видобувному свердловинному флюїді залежно від концентрації та складу вуглеводневої фази. Результати досліджень свідчать, що вуглеводневі суміші, які характеризуються високим вмістом вищих вуглеводнів та кислотних компонентів, сприяють інтенсивній корозії. Визначено вплив продуктів корозії на швидкість процесу.
The complex experimental researches for decrease activity of corrosion processes the underground equipment of weel are conducted. The corrosion features in fluid well on concentration and structure of a hydrocarbonic phase are established. The hydrocarbonic mixes with the higher hydrocarbons and sour components promote intensive corrosion by researches results are showed. The influence of corrosion products on speed of process are defined.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3826
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2011 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1457p.pdf441.45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.