Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3915
Title: Дослідження коливних процесів у бурильній колоні з урахуванням зосереджених чинників пружності та в'язкості в крайових областях
Authors: Перепічка, В. В.
Тирлич, В. В.
Даляк, Т. М.
Яцишин, В. Д.
Keywords: бурильна колона
стрижень
коливання
в'язкість
пружність
rod
drill column
oscillation
viscosity
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дослідження коливних процесів у бурильній колоні з урахуванням зосереджених чинників пружності та в'язкості в крайових областях / В. В. Перепічка, В. В. Тирлич, Т. М. Даляк, В. Д. Яцишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 3. - С. 30-33.
Abstract: Отримано аналітичний розв’язок задачі про динаміку пружного стрижня під впливом зосереджених чинників пружності та в’язкості локалізованих в торцевих областях. Відповідний підбір параметрів, що моделюють реакцію пружного масиву в робочій області та конструктивні особливості закріплення, дає можливість використовувати аналітичний розв’язок краєвої задачі під час аналізу хвильових процесів у бурильній колоні як в період поширення збурення, так і в усталених режимах коливань.
The analytical solution of the dynamics problem for elastic rod with concentrated elasticity and viscosity on the ends is obtained. With an appropriate choice of parameters, the results can be used to analyze the wave propagation in drill pipe as the propagation of a disturbance in period and at steady state oscillation.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3915
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
913p.pdf719.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.