Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3959
Title: Апріорна просторова сейсмогравітична модель глибинної будови північно-західного шельфу Чорного моря - перший крок до розуміння
Authors: Габльовський, Б. Б.
Федченко, Т. О.
Петровський, О. П.
Keywords: північно-західний шельф Чорного моря
апріорна просторова геолого-геофізична модель
гравірозвідка
гравітаційне поле
North-Western Part of the Black Sea Shelf
initial 3D geological-geophysical model
gravimetry
gravity field
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Габльовський, Б. Б. Апріорна просторова сейсмогравітична модель глибинної будови північно-західного шельфу Чорного моря - перший крок до розуміння / Б. Б. Габльовський, Т. О. Федченко, О. П. Петровський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 2. - С. 9-16.
Abstract: Висвітлено один з основних етапів створення просторової інтегральної геолого-геофізичної моделі північно-західної частини шельфу Чорного моря - синтезування апріорної просторової геолого-геофізичної моделі глибинної будови, що є основою для визначення оптимальних параметрів 3D інтегральної геолого- геофізичної моделі та прогнозування розвитку зон перспективних у нафтогазовому відношенні. Виходячи з наявної геолого-геофізичної інформації, створено модель, яка відповідає сучасним геодинамічним даним; сейсмічній інформації та принципово узгоджена з регіональним гравітаційним полем.
One of the main stages of 3D geological-geophysical model creation is illustrated for the north-western part of the Black Sea shelf. Attention is paid to construction of initial model, which will be the base for geophysical inversion and oil and gas prospecting. Initial model was created by the way of integrating all available geological and geophysical information. It is correspondent to modern geodynamics, seismic information and is regionally correspondent to measured gravity field.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3959
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1011p.pdf13.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.