Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3983
Title: Own work students how the main characters research
Authors: Vasylyshyn, V.
Karakulia, A.
Keywords: контроль знань
моніторинг
академічна дисципліна
самостійна робота
самоосвіта
самоврядування
knowledge control
monitoring academic discipline
self-study
self-education
self
Issue Date: 2017
Publisher: ГО: «Інститут інноваційної освіти»
Citation: OWN WORK STUDENTS HOW THE MAIN CHARACTERS RESEARCH / V. VASYLYSHYN, A. KARAKULIA // Педагогіка і психологія: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17–18 березня 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2017. – С. 25-26.
Abstract: Самостійна робота-планується як частина розвитку навчання включені в зміст освітньої програми, реалізованої для виконання цього завдання, з керівництвом і наглядом викладача, але без його безпосередньої участі. Цілі організації складається з CP, щоб мотивувати студентів до розробки навчальних програм; підвищення відповідальності студентів за своє навчання; Вони сприяють розвитку загальних і професійних студентів; створити умови для формування здатності студентів до самоосвіти, самоврядуванню і саморозвитку. Самостійна робота як форма навчання і типу підготовки спланованою і розробленої програми вчителів ПМ і ДМ кожна школа ETA
Individual work-plans as part of training content included in the educational program implemented for the task, with the guidance and supervision of a teacher, but without his direct involvement. The objectives of the organization consists of CP, to motivate students to develop training programs; students increased responsibility for their learning; They contribute to the development of general and professional students; create the conditions for students' ability to self-education, self-management and self. Independent work as a form of training and type of training program designed and delivered Teachers PM and DM each school ETA
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3983
Appears in Collections:Статті та тези науковців ІФНТУНГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6000p.pdf100.11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.