Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4007
Title: Вплив в'язких конструктивних елементів у закріпленні на динаміку бурильної колони під час її поздовжніх коливань
Authors: Перепічка, В. В.
Тирлич, В. В.
Даляк, Т. М.
Бурда, М. Й.
Keywords: бурильна колона
стрижень
коливання
в’язкість
rod
drill column
oscillation
viscosity
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Вплив в'язких конструктивних елементів у закріпленні на динаміку бурильної колони під час її поздовжніх коливань / В. В. Перепічка, В. В. Тирлич, Т. М. Даляк, М. Й. Бурда // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 2. - С. 89-92.
Abstract: Отримано аналітичний розв’язок задачі динаміки пружного стрижня із зосередженими в’язкостями на торцях. Після відповідного підбору параметрів отримані результати можуть бути використані під час аналізу хвильових процесів у бурильній колоні як в період поширення збурення, так і в усталених режимах коливань.
In this report, an analytical solution of the dynamics of an elastic rod with concentrated viscosity on the ends. With an appropriate choice of parameters, the results can be used to analyze the wave propagation in drill pipe as the propagation of a disturbance in period and at steady state oscillation.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4007
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1026p.pdf616.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.