Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4031
Title: Формування правової культури перекладача у сфері авторського права: когнітивний аспект
Authors: Янишин, О. К.
Keywords: переклад
майбутній перекладач
правова культура
когнітивний компонент
авторське право
перевод
будущий переводчик
правовая культура
когнитивный компонент
авторское право
translation
future translator
legal culture
cognitive component
copyright
Issue Date: 2015
Publisher: Гнозис
Citation: Янишин О. К. Формування правової культури перекладача у сфері авторського права: когнітивний аспект // Янишин О. К. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Дод. 1 до Вип. 35, Том VII (58) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – С. 573–581.
Abstract: Сформульовано визначення перекладу з позицій авторського права. Розкрито зміст когнітивного компоненту правової культури майбутнього перекладача у сфері дотримання авторських прав. Виокремлено особливості застосування авторських прав у сфері перекладу.
Сформулировано определение перевода с позиции авторского права. Раскрыто содержание когнитивного компонента правовой культуры будущего переводчика в сфере соблюдения авторских прав. Выделены особенности применения авторских прав в сфере перевода.
The definition of translation in the copyright is formulated. The cognitive component content of the translator’s legal culture in compliance with copyright is established. Main rules of copyright for translation are highlighted.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4031
Appears in Collections:Статті та тези науковців ІФНТУНГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6007p.doc88 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.