Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4105
Title: Дослідження мотиваційних обмежень на рівнях ієрархії управлінської праці нафтогазових підприємств
Authors: Попадинець, І. Р.
Issue Date: 2015
Citation: Попадинець І. Р. Дослідження мотиваційних обмежень на рівнях ієрархії управлінської праці нафтогазових підприємств / І. Р. Попадинець // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. [«Розвиток національної економіки: теорія і практика»], (Івано-Франківськ, 3 - 4 квітня 2015 р.). - м. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – c. 245 - 247.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4105
Appears in Collections:Статті та тези науковців ІФНТУНГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6024p.pdf823.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.