Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4269
Title: Забезпечення мікробіологічної стійкості бітумно-полімерного ізоляційного покриття
Authors: Крижанівський, Є. І.
Федорович, Я. Т.
Полутренко, М. С.
Рудко, В. П.
Федорович, І. В.
Keywords: біокорозія
бітумно-полімерне покриття
протикорозійного захисту трубопроводів
биокоррозия
битумно-полимерное покрытие
противокоррозионная защита трубопроводов
biocorrosion
bituminous-polymeric coverage
anticorrosive defence of pipelines
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Забезпечення мікробіологічної стійкості бітумно-полімерного ізоляційного покриття / Є. І. Крижанівський, Я. Т. Федорович, М. С. Полутренко [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2009. - № 3. - С. 72-79.
Abstract: Розглядається вплив мікроорганізмів на процес біокорозії підземних газонафтопроводів. Проведено аналіз грунту на трасі прокладання газопроводу «Пасічна-Долина» і «Пасічна-Тисмениця». Розроблено рекомендації щодо використання бітумно-полімерного покриття для протикорозійного захисту трубопроводів. Наведено результати промислових випробовувань протикорозійного біозахисту з використанням модифікованого бітумно-полімерного покриття
Рассматривается влияние микроорганизмов на процесс биокоррозии подземных газонефтепроводов. Проведен анализ почв на трассе прокладки газопровода «Пасична-Долина» и «Пасична-Тисменица». Разработаны рекомендации по использованию битумно-полимерного покрытия для противокоррозионной защиты трубопроводов. Приведены результаты промышленных испытаний противокоррозийной биозащиты с использованием модифицированного битумно-полимерного покрытия
Influence of organism is considered on the process of biocorrosion of underground pipelines. The analysis of soils is conducted on the route of gasket of gas pipeline of Pasichna-Dolyna and Pasichna-Tysmenytcya. Recommendations are developed in relation to the use of bituminous-polymeric coverage for anticorrosive defence of pipelines. The results of industrial tests are resulted anticorrosive with the use of the modified bituminouspolymeric coverage
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4269
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2009 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
442p.pdf400.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.