Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4527
Title: Про результати впровадження в практику управління ДК «Газ України» НАК "Нафтогаз України" елементів тотального контролінгу бізнес-процесів
Authors: Швидкий, Е. А.
Keywords: бізнес-процес
контролінг
інтелектуалізація
управління
бизнес-процесс
контроллинг
интеллектуализация
управления
business process
controlling
intellectualization
management
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Швидкий Е. А. Про результати впровадження в практику управління ДК «Газ України» НАК "Нафтогаз України" елементів тотального контролінгу бізнес-процесів / Е. А. Швидкий // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2011. - № 2.
Abstract: У статті розглянуто основні заходи із впровадження в практику управління діяльністю Дочірньої компанії «Гпз України» НАК «Нафтогаз України» елементів тотального контролінгу бізнес-процесів, як необхідної складової інтелектуалізації системи менеджменту, а також приведені таблиці з інформацією про результати діяльності компанії протягом останніх шести років. Аналіз інформації демонструє очевидний зв'язок між покращанням показників і характеристик діяльності компанії як реакції на запровадження системи тотального процес-контролінгу.
В статье рассмотрены основные меры по внедрению в практику управления деятельностью дочерней компании «ГПЗ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» элементов тотального контроллинга бизнес-процессов, как необходимой составляющей интеллектуализации системы менеджмента, а также приведены таблицы с информацией о результатах деятельности компании в течение последних шести лет . Анализ информации показывает очевидную связь между улучшением показателей и характеристик деятельности компании как реакции на внедрение системы тотального процесс-контроллинга.
The article reviews the basic steps of implementation in practice of management of a subsidiary "GPP Ukraine" "Naftogaz Ukraine" elements of total controlling of business processes as a necessary component of intellectualization management system and given a table with information about the performance of the company over the past six years . Analysis of data shows the clear relationship between performance improvement and performance of the company as a reaction to the introduction of total process-controlling.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4527
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2011 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pro rezultaty vprova.pdf539.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.