Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4552
Title: Назви на позначення сукупності учасників весілля у східнослобожанських говірках
Authors: Магрицька, І. В.
Keywords: лексико-семантична група
весільна лексика
мотив номінації
семантична варіативність
регіоналізм
східнослобожанські говірки
лексико-семантическая группа
свадебная лексика
мотив номинации
семантическая вариативность
регионализм
восточнославянский говоры
Issue Date: 2013
Publisher: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
Citation: Назви на позначення сукупності учасників весілля у східнослобожанських говірках / І. В. Магрицька // Філологічні студії Далівського ун-ту. Мова і література в контексті культури і міжкультурної комунікації : зб. наук. пр. - 2013. - С. 69-76.
Abstract: У статті наведено й класифіковано зібраний польовим методом лексичний матеріал на позначення сукупності учасників весільного обряду на східній Слобожанщині. Досліджено ґенезу цієї лексики, визначено найімовірніші шляхи її постання, установлено зв’язки східнослобожанських говірок з іншими діалектами української мови.
В статье представлен и классифицирован собранный полевым методом лексический материал, обозначающий совокупность участников свадебного обряда на восточной Слобожанщине. Исследовано происхождение этой лексики, определены наиболее вероятные пути ее возникновения, установлены связи восточнослобожанских говоров с другими диалектами украинского языка.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4552
Appears in Collections:Статті та тези науковців ІФНТУНГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6049p.PDF345.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.