Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4557
Title: Мовна підготовка і мова навчання іноземних студентів в умовах інтеграції вищої освіти України в європейський і світовий простір
Authors: Магрицька, І. В.
Issue Date: 2017
Publisher: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень»
Citation: Мовна підготовка і мова навчання іноземних студентів в умовах інтеграції вищої освіти України в європейський і світовий простір / І. В. Магрицька // Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 26-27 трав. 2017 р. - Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. - С. 123-126.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4557
Appears in Collections:Статті та тези науковців ІФНТУНГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6056p.pdf324.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.