Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4563
Title: До обгрунтування доцільності дослідження та оцінки людського капіталу підприємств нафтогазової галузі
Authors: Мацькевич, О. Ю.
Keywords: людський капітал
людський капітал окремого працівника
людський капітал підприємства
освіта
професійна підготовка
оцінка людського капіталу
human capital
human capital of the individual worker,
human capital of enterprise
education
training
evaluation of human capital
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Мацькевич О. Ю. До обгрунтування доцільності дослідження та оцінки людського капіталу підприємств нафтогазової галузі / О. Ю. Мацькевич // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2013. - № 1.
Abstract: У статті розкривається значення людського капіталу як головного фактора інноваційного виробництва для нафтогазових підприємств. Проаналізовано роль освіти та професійної підготовки у формуванні людського капіталу. Виділено рівні людського капіталу нафтогазової галузі. Акцентовано увагу на необхідності створення якісно нових підходів щодо комплексної оцінки людського капіталу підприємства.
The article reveals the importance of human capital as the main factor for the innovative production of oil and gas enterprises. The role of education and professional training in the formation of human capital was analysed. The levels of human capital in oil and gas industry were highlighted. Attention was focused on the need to create entirely new approaches to the comprehensive assessment of human capital.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4563
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2013 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Do obhruntuvannya dotsilnosti.pdf365.92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.