Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/466
Title: Передумови вибору форми інтеграції аграрних підприємств при організації меліоративного обслуговування
Authors: Мандзюк, О. М.
Keywords: мелиорация
осушение
услуги
интеграция аграрных предприятий
эффективность интеграции
reclamation services
integration of agricultural enterprises
the efficiency of integration
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Мандзюк, О. М. Передумови вибору форми інтеграції аграрних підприємств при організації меліоративного обслуговування / О. М. Мандзюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 2. - С. 150-156.
Abstract: У статті розглянуто особливості вибору форми інтеграції аграрних підприємств при організації меліоративного обслуговування. Зокрема для ефективної організації обслуговування осушуваних систем запропоновано наступні види об'єднань: асоціації земле-водокористувачів, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, корпоративні структури, акціонерні товариства з державною часткою власності. Визначено основні параметри, що характеризують ефективність функціонування інтегрованих структур, серед них локалізація сільськогосподарських угідь, витрати на оплату меліоративних послуг, витрати на трансакції пов'язані з пошуком контрагентів, впровадженням стандартів, судові витрати, сумісність цілей, виконання зобов'язань перед контрагентами, ін. Запропоновано перелік факторів, що визначають вибір форми інтеграції, серед них основними є: необхідність приватизації об'єктів міжгосподарської меліоративної мережі, можливість залучення банківських та наукових установ, наявність налагоджених партнерських зв'язків; функціонування виробничого сільськогосподарського кооперативу, наявність налагоджених партнерських зв'язків в межах одного гідрологічного кордону, розмір підприємств, що використовують меліоровані землі, їх фінансовий стан ін.
The article considers the recommendation for particular choice of forms of integration of agricultural enterprises in the process of organization reclamation services. The main form of enterprises' integration on reclaimed land such as association of earth water users, agricultural service cooperatives, corporate structures, joint stock companies with state share ownership are proposed. The mam parameters of the integrated structures efficiency, including the localization of agricultural land, the costs of reclamation services, transaction costs associated with finding contractors, implementation of standards, costs and expenses, compatibility purposes, obligations to contractors are suggested. A list of factors that determine the choice integration forms are indentified.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/466
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2014 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4995p.pdf888.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.