Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4960
Title: Критеріальний метод оцінювання засобів обліку в системах водопостачання
Authors: Ратушняк, Г. С.
Шаманський, С. Й.
Issue Date: 2003
Publisher: "УНІВЕРСУМ-Вінниця"
Citation: Ратушняк, Г. С. Критеріальний метод оцінювання засобів обліку в системах водопостачання : монографія. / Г. С. Ратушняк, С. Й. Шаманський. - Вінниця : "УНІВЕРСУМ-Вінниця", 2003. - 180 с.
Abstract: У монографії викладено основні результати теоретичних та експериментальних досліджень ефективності роботи засобів обліку водоспоживання в системах водопостачання. Запропоновано ієрархічну систему математичних моделей, алгоритмів та інженерних методик для інтелектуальної підтримки прийняття проектних рішень по оцінюванню та обгрунтуванню вибору оптимальних варіантів засобів обліку в системах .
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4960
ISBN: 966-641-062-1
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3035s.pdf6.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.