Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4962
Title: Мобільні установки для буріння, ремонту і обслуговування свердловин. Оглядовий аналіз конструкцій, конструктивно-компонувальних і кінематичних схем. Дослідження параметрів. Рекомендації з проектування
Authors: Крижанівський, Є. І.
Міронов, Ю. В.
Романишин, Л. І.
Keywords: мобільні установки для буріння і ремонту нафтових і газових свердловин
конструкціїї
параметри
проектування
Issue Date: 2003
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Крижанівський, Є. І. Мобільні установки для буріння, ремонту і обслуговування свердловин. Оглядовий аналіз конструкцій, конструктивно-компонувальних і кінематичних схем. Дослідження параметрів. Рекомендації з проектування. : монографія / Є. І. Крижанівський, Ю. В. Міронов, Л. І. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 209 с.
Abstract: В роботі проведено оглядовий аналіз конструкцій, конструктивно-компонувальних і кінематичних схем 123 моделей і модифікацій виробництва тринадцяти американських, двох канадських, одного китайського, двох німецьких, трьох російських та одного румунського виготовлювачів. Розглянута сукупність достатньо повно представляє сучасну номенклатуру світового виробництва. Обгрунтовано актуальність проблеми освоєння в Україні власного серійного виробництва мобільних установок, доведено, що такий шлях є одним з найефективніших засобів покращення техніко-економічних показників бурових робіт. Зібрано паспортні технічні характеристики розгляданих моделей, на цій основі обчислено розрахункові показники, необхідні для кваліметричного аналізу і оцінки технічного рівня. Побудовано математичні моделі середньостатистичного і сучасного світового технічного рівня мобільних установок за комплексом одиничних показників вантажопідйомності, енергоозброєності, матеріаломісткості, віднайдено чисельні оцінки технічного рівня кожної з розглянутих моделей та сукупності продукції найбільших виробників. Порівняно паспортні показники з нормативними вимогами, установленими до них румунськими та радянськими стандартами, виявлено недоцільність застосування чинних норм в проектуванні нових моделей. Визначено параметри підйомних комплексів, при яких забезпечується конкурентоспроможність. Віднайдено показники питомої ціни за одиницю вантажопідйомності, умовної глибини буріння, потужності привода та маси установок. Опрацьовано комплекс інформації та перелік показників, що характеризують мобільні установки і використовуються при проектуванні - всього 155 показників, систематизованих у 12 груп. Установлено мінімальну типову комплектацію мобільних установок засобами безпеки праці, механізації трудомістких операцій, контролю і автоматизації виробничих процесів. Розроблено комплекс практичних рекомендацій проектувальнику стосовно конструктивних рішень, реалізованих в головному приводі, підйомному комплексі, бурових лебідках, щоглах, транспортній базі, підроторній основі. Результати проведених досліджень призначаються для використання працівниками проектно-конструкторських установ, промислових підприємств, які експлуатують мобільні установки, машинобудівних підприємств, які їх виготовляють, органів стандартизації та сертифікації. Вони можуть також бути корисними для студентів профільних навчальних закладів. Дослідження проведено в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4962
ISBN: 966-694-003-5
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
272_.doc2.47 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.