Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4978
Title: Інноваційноспрямований розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти
Authors: Гречаник, Б. В.
Issue Date: 2007
Publisher: Західноукраїнський економіко-правничий університет
Citation: Гречаник, Б. В. Інноваційноспрямований розвиток підприємств: організаційно-економічні аспекти. : монографія. / Б. В. Гречаник. - Івано-Франківськ : Західноукраїнський економіко-правничий університет, 2007. - 187 с.
Abstract: У монографії досліджені сучасні проблеми формування інноваційного мікро- та макроклімату, окреслені основні причини стримування інноваційноспрямованого розвитку вітчизняних суб'єктів господарювання, розглянута методика дослідження регулюючих факторів формування сприятливого інноваційного клімату підприємств. На прикладі інноваційноактивних підприємств Івано-Франківської області виявлено певні закономірності між рівнем інноваційної активності господарюючих суб'єктів і основними показниками їх економічної діяльності (в тому числі і величиною податкового навантаження). Запропоновані методи і рекомендації для визначення регулюючих факторів формування інноваційного клімату підприємств забезпечують можливість проведення інтегральної оцінки інноваційного клімату певної сукупності суб'єктів господарювання, а також дозволяють виявити фактори, котрі є визначальними для формування сприятливого інноваційного клімату вітчизняних підприємств.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4978
ISBN: 978-966-896-904-9
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6918s.pdf11.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.