Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4980
Title: Створення інтелектуальної системи обліку
Authors: Пушкар, М. С.
Issue Date: 2007
Publisher: Карт-бланш
Citation: Пушкар, М. С. Створення інтелектуальної системи обліку : монографія / М. С. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 152 с.
Abstract: Монографія присвячена новому напряму досліджень у сфері обліку, як відповідь на виклики часу, коли відбуваються кардинальні зміни в економічному житті більшості країн світу, в тому числі й Україні. Зміни відбуваються під впливом науково-технічного прогресу, який сприяє переходу економіки індустріального суспільства до постіндустріального, зростанню ролі інформатики, комунікацій, використанню знань і навичок для формування «нової економіки». В цих умовах змінюється традиційна консервативна модель обліку на інтелектуальну, яка спроможна надати менеджменту різноманітну інформацію адресного характеру на запит системи управління. В роботі окреслено найбільш важливі проблеми інтелектуалізації системи обліку, які вимагають від менеджерів й облікових працівників подальших грунтовних досліджень.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4980
ISBN: 966-7952-51-7
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3020s.pdf7.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.