Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4987
Title: Дослідження зсувних процесів геофізичними методами
Authors: Кузьменко, Е. Д.
Безсмертний, А. Ф.
Вдовина, О. П.
Крив'юк, І. В.
Чебан, В. Д.
Штогрин, Л. В.
Issue Date: 2009
Publisher: ІФНТУНГ Факел
Citation: Дослідження зсувних процесів геофізичними методами : монографія / Е. Д. Кузьменко, А. Ф. Безсмертний, О. П. Вдовина [та ін.] ; Кузьменко Е.Д., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 417 с.
Abstract: У монографії розглянуто питання застосування геофізичних методів при дослідженні та прогнозування зсувних процесів. Показано взаємозв’язок і взаємообумовленість змін петрофізичних характеристик порід на ділянках зсувоутворення та геофізичних полів. Доведено, що розвиток зсувоутворення тісно пов'язаний не тільки з загальновідомими чинниками, але й із динамікою неотектонічних рухів як прояву глобальних геодинамічних процесів і проявами сейсмічної активності. Запропонована нова технологія робіт методом імпульсного електромагнітного поля Землі. Вперше продемонстровано ефективність методу зондування становленням електромагнітного поля для вивчення просторово-часових змін фізико-механічних властивостей верхньої частини розрізу. Запропоновано ймовірнісний критерій прогнозної оцінки зсувонебезпеки з використанням комплексного підходу до вивчення зсувів. Розглянуто питання геофізичного моніторингу зсувних процесів. Показано можливість використання геофізичних методів при розрахунку стійкості зсувних схилів у різноманітних геологічних умовах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4987
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1395.doc46.1 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.