Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5021
Title: Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика
Authors: Кузьмін, О. Є.
Мельник, О. Г.
Романко, О. П.
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кузьмін, О. Є. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика : монографія / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. П. Романко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 180 с.
Abstract: Розглянуто сутність та властивості конкурентоспроможності підприємства, виокремлено фактори формування конкурентоспроможності організацій. Обґрунтовано важливість та роль планування конкурентоспроможності в системі менеджменту підприємства, розроблено принципи та технологію планування у цій сфері, сформовано методичний інструментарій, виокремлено сукупність планових показників конкурентоспроможності. Сформовано теоретико-методичну базу діагностики конкурентоспроможності підприємства з урахуванням трьох істотних характеристик: конкурентоспроможності продукції підприємства, ефективності його діяльності та рівня концентрації ринку, на якому підприємство функціонує. Розроблено комплексний метод діагностики розвитку підприємства з урахуванням масштабності та якості перетворень, що відбуваються на підприємстві.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5021
ISBN: 978-966-694-144-5
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2496.pdf2.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.