Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5042
Title: Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Дніпровсько-Донецької западини
Authors: Грицишин, В. І.
Issue Date: 2012
Publisher: Лілея НВ
Citation: Грицишин, В. І. Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону і Дніпровсько-Донецької западини : монографія / В. І. Грицишин. - Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2012. - 272 с.
Abstract: Розглянуто результати досліджень з вивчення колекторів палеогенових і сармато-баденських відкладів Карпатського нафтогазоносного регіону і нижньовізейсько-турнейшшх відкладів Дніпровсько -Донецької западини на прикладі окремих родовищ нафти і газу. Досліджено вплив фільтратів і хімреагентів на присвердловинну зону колекторів і ступінь їх закупорки при розкритті бурінням. Розроблено класифікаційну схему розподілу колекторів на окремі групи і встановлено критерії їх класифікації. Дослідження з визначення петрофізичних характеристик проводили в умовах, наближених до пластових. Установлено петрофізичні залежності для колекторів з різними літологічними особливостями і поровою характеристикою, обґрунтовано кондиційні значення фільтраційно-ємнісних параметрів порід-колекторів окремих родовищ України. Наведено приклади підрахунку запасів окремих родовищ за даними геофізичних досліджень свердловин.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5042
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3342s.pdf19.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.