Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5045
Title: Сталий розвиток промислового регіону
Authors: Новікова, О. Ф.
Амоша, О. І.
Антонюк, В. П.
Issue Date: 2012
Publisher: НАН України ІЕП
Citation: Новікова, О. Ф. Сталий розвиток промислового регіону : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. та ін. Антонюк. - Донецьк : НАН України ІЕП, 2012. - 534 с.
Abstract: У монографії визначено засади забезпечення сталого розвитку України та її промислових регіонів у контексті соціального та людського розвитку. Розроблено систему оцінки ризиків ресурсного забезпечення сталого розвитку. Розкрито вплив соціального капіталу на формування сталого розвитку. Визначено взяємозв’язок і взаємозалежність людського та сталого розвитку. Наведено теоретичну модель взаємозв’язку людського розвитку, нагромадження людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності промислового регіону. Розкрито механізми активізації участі населення у забезпеченні сталого розвитку промислового регіону.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5045
ISBN: 978-966-02-6341-3
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6828si.pdf4.74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.