Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5047
Title: Обгрунтування економічної ефективності потокових технолгій спорудження дегазаційних свердловин на вугільних родовищах
Authors: Кісь, С. Я.
Яцюк, О. С.
Юшков, Є. О.
Зінченко, С. А.
Issue Date: 2013
Publisher: СІМИК
Citation: Обгрунтування економічної ефективності потокових технолгій спорудження дегазаційних свердловин на вугільних родовищах : монографія / С. Я. Кісь, О. С. Яцюк, Є. О. Юшков, С. А. Зінченко. - Івано-Франківськ : СІМИК, 2013. - 164 с.
Abstract: Враховуючи необхідність створення ефективної системи дегазації на вітчизняних вугледобувних підприємствах, актуальним є теоретико-методологічне обґрунтування та практична апробація підходів до визначення економічної ефективності застосування нових організаційно-технічно-технологічних заходів при спорудження дегазаційних свердловин з використанням відповідного методологічного інструментарію. В монографії розглядаються теоретичні, методологічні та практично-рекомендаційні аспекти економічної ефективності процесу спорудження дегазаційних свердловин на вугільних родовищах. Авторами визначено сутність та характеристики потокових технологій організації виробничого процесу; розглянуто мікроекономічні аспекти потокових технологій спорудження дегазаційних свердловин; обгрунтовано підходи до визначення економічної ефективності конструкційних змін при будівництві дегазаційних свердловин за потоковими технологіями з використанням порівняльного методу; проаналізовано зарубіжний досвід ефективної дегазації джерел метановиділення та визначено перспективи його використання на вугільних шахтах України; запропоновано та практично апробовано методику визначення економічної ефективності впровадження організаційно-технічних заходів та конструкційно-технологічних змін при спорудженні дегазаційних свердловин.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5047
ISBN: 978-966-8067-92-1
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6097s.pdf6.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.