Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5078
Title: Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні
Authors: Безверхий, К. В.
Бочуля, Т. В.
Issue Date: 2014
Publisher: Центр учбової літ.
Citation: Безверхий, К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. - К. : Центр учбової літ., 2014. - 184 с.
Abstract: У монографії присвячено увагу актуалізації обліково-аналітичного забезпечення системи управління та організації інформаційного комплексу облікової системи на базі нових форм та концепцій обліку для забезпечення інформаційних інтересів різних груп користувачів. Розкриті теоретико-методичні основи формування фінансової звітності України, виходячи із вимоги дотримуватися МСФЗ. Значну увагу приділено прогресивним змінам, які стали основою адаптивної трансформації фінансової звітності українських підприємств.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5078
ISBN: 978-617-673-305-8
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6616s.pdf10.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.