Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5079
Title: Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у Нижньопермсько-Верхньокам'яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини
Authors: Кривуля, С. В.
Issue Date: 2014
Publisher: Ексклюзив
Citation: Кривуля, С. В. Критерії дорозвідки великих родовищ вуглеводнів у Нижньопермсько-Верхньокам'яновугільних відкладах Дніпровсько-Донецької западини : монографія / С. В. Кривуля. - Х. : Ексклюзив, 2014. - 174 с.
Abstract: Великі родовища Машівсько-Шебелинської депресії у відкладах РГС3 в Дніпровсько-Донецькій западині, що мають запаси газу від 10-30 до 300-700 млрд м3, експлуатуються десятки років, знаходяться на пізній стадії розробки і з них видобуто 1167 млрд м . Але по цих родовищах за останні 5 років отримано приріст запасів газу ~100 млрд м3. На основі комплексного вивчення геологічних і геолого-промислових матеріалів необхідно було виявити причини такого явища, розробити критерії дорозвідки цих та подібних родовищ, що фактично стало методикою їх дорозвідки. Недостатньо зрозумілим був факт аномально великих абсолютно вільних початкових дебітів по ряду свердловин, які сягали до 6-8-14 млн м3 газу на добу. Встановлено, що основний об'єм приростів запасів газу відбувається за рахунок розширення площ газоносності, уточнення підрахункових параметрів та є результатом підключення до газовіддачі великих товщ низькопроникних слабогазоносних порід, які не були враховані і які віддають газ по всій площі родовища через контакт з високопроникними пластами. Підтверджено сучасний підтік газу з гли¬боких горизонтів в поклади Рі-Сз на Шебелинському ГКР. Високі провідні властивості «суперколектору» (за аналогією з масивно-пластовими родовищами Західного Сибіру) пов'язані з наявністю тріщинуватості та високопроникних прошарків у відносно щільній матриці, що виявлено також і на родовищах ДДЗ. За результатами комплексування геологічних та геолого-промислових критеріїв надані рекомендації щодо проведення пошуково-розвідувальних робіт та експлуатаційного буріння.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5079
ISBN: 978-966-2166-93-4
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3934s.pdf50.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.